• Måndag-Fredag: 12-16
  • Tel: 040-6280970
0 Artiklar 0,00 kr
Du har inga produkter i din varukorg.

Villkor

Dessa villkor ( "Villkoren") gäller för alla order (online, fax, telefon, post) i direktreklam gebana AG - (hädanefter "gebana shop") och för alla på "marknadstillträde plattform" tjänster inom Schweiz , Furstendömet Liechtenstein och Europeiska unionen (nedan kallat EU). Användare av gebana butiker samt tillgång plattformsmarknaden är individer och organisationer som beställer produkter ( "Kunden"), individer och organisationer som projicerar på plattformen erbjudande ( "projektägaren") samt individer och organisationer som projekt som erbjuds på plattformen idealt eller väsentligen stöd (de "supportrar"). Kunder projektägare och material supportrar (kollektivt "Användare") kan endast vara fullt kompetenta fysiska personer (minimiålder 18) och juridiska personer.

1. Omfattning

Vi tillhandahåller våra leveranser och tjänster i gebanashoppen och på plattformen för marknadstillträde uteslutande på grundval av följande villkor. Giltigheten vid tidpunkten för ordningsversionen av villkoren är auktoritativ. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera dessa GTC vid behov. Genom att använda våra webbplatser, ger användarna sitt samtycke till de nuvarande villkoren

2. Erbjudande, ingående av kontrakt och fullgörande av kontrakt

De nationella bestämmelserna om försäljningskontrakt och andra relevanta lagar och förordningar gäller. Våra prislistor, broschyrer och publikationer i shoppen och i våra elektroniska medier är i allmänhet oförbindliga och kan ändras. Kontraktet ingås vid mottagande av ordern. De detaljerade ordervillkoren inklusive olika rabatter, speciella leveransvillkor och den detaljerade avbokningsreglerna finns på vår hemsida www.gebana.se/shop. Vid uppenbara skrivnings- och faktureringsfel har vi rätt att dra tillbaka avtalet. För omfattningen och utförandet av ordern är vår bekräftelse avgörande. Om inte annat uttryckligen överenskommits eller uppenbart av verksamhetens art överförs förmånen och risken från vårt lager till kunden vid avyttring av varorna. Fram till full betalning förblir varorna vår egendom. Alla leveranser, produkter eller tjänster begärda av våra kunder som inte ingår i vårt erbjudande faktureras av oss.

3. Rätt till retur / Ångerrätt

Kunderna har rätt att returnera varorna inom 14 dagar efter leverans av varorna. Rätten till retur utövas genom att returnera varorna, en motivering krävs inte. Efter mottagandet av varorna återbetalar vi kunden inköpspriset inklusive leveranskostnaderna inom 14 dagar efter mottagandet av återkallandet. Återbetalningarna görs genom att kreditera kundens konto på den ursprungligen valda betalningsmetoden. Kostnaden för avkastningen bärs av kunden.

4. Priser

Priserna är listade i erbjudandet i Gebanashoppen i svenska kronor och i gebana-butiken EU i euro (EUR). Priserna är inklusive lagstadgad moms. Förutom de angivna priserna, beroende på leveransadressen, kan varukvantiteten och fraktkostnaden gälla. Exakta fraktkostnader visas till kunden i beställningsprocessen. Ytterligare kostnader gäller inte leveransen.

5. Leveransvillkor

Standardleveranstiden är, om inte annat anges i erbjudandet, 2-6 arbetsdagar. Vid överträdelse av den maximala leveranstiden på 10 arbetsdagar har kunden rätt att återkalla avtalet. Om inte alla beställda produkter finns i lager har vi rätt till delleveranser. På grund av partiella leveranser uppstår ingen extra kostnader. Eventuella tidsfrister börjar först efter mottagandet av den sista delleveransen. 

Om leveransen av färskvaror är föremål för leveransavtalet gäller följande: 
kunden accepterar färskvaror vid leveransdatum genom lämpliga åtgärder som överenskommits som t ex att ställa paket vid ytterdörr.

Om leverans av varorna misslyckas på grund av kundens fel trots tre gånger leveransförsök kan vi dra tillbaka avtalet. Alla betalningar som görs kommer att återbetalas.

6. Inlåning och uttag och betalningsvillkor

Betalning sker via faktura, kreditkort eller bankkort. I enskilda fall eller med nya kunder förbehåller vi sig rätten att utesluta betalning via faktura. Förskottsbetalningar eller avkastningskrediter överförs till användarna så snart vi har nödvändiga kontouppgifter. Kreditbalanser från tidigare affärstransaktioner måste dras direkt från fakturan. En uppgörelse med okända eller inte rättsligt fastställda motkrav är utesluten. Om inget annat anges ska köpeskillingen ske inom 30 dagar efter leverans av varorna. Obetalda fordringar efter misslyckade påminnelse drivs till en extern inkassobyrå.

7. Datanvändning

Gebana ag, på 21, 8005 Zurich, är operatör / på webbplatsen gebana.se och de tjänster som erbjuds däri och därmed ansvarig för insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter och kompatibilitet databehandling med tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi uppskattar ditt intresse för vår hemsida. Skyddet av din integritet är väldigt viktigt för oss. Därför tar vi temat skyddsarbete allvarligt och uppmärksammar lämplig säkerhet. Naturligtvis kan vi följa de bestämmelser i lagen om Federal Data Protection (DPA), förordningen om den federala lagen om dataskydd (VDSG) i telekommunikationslagen (FMG) och andra i förekommande fall tillämpliga bestämmelser om dataskydd i EU: s lagstiftning, särskilt sekretessförordningen (DSGVO) , För att veta vilken personlig information vi samlar in från dig och för vilket ändamål vi använder det, var vänlig notera informationen nedan.

7,1 När ni besöker vår webbplats lagrar våra servrar tillfälligt all åtkomst i en loggfil.

Följande tekniska data kommer att samlas in och sparas av oss utan ditt ingripande, som alltid med alla anslutningar till en webbserver: IP-adressen till den begärande datorn, Namnet på ägaren till IP-adressintervallet (i.d.R., din internetleverantör), Datum och tid för åtkomst, den webbplats från vilken åtkomsten gjordes (referreringsadress), om tillämpligt, med söktermen som används, namnet och webbadressen för den hämtade filen, statuskoden (till exempel felmeddelande), operativsystemet på din dator, webbläsaren du använder (typ, version och språk), det överföringsprotokoll som används (t.ex. HTTP / 1.1) och om tillämpligt, ditt användarnamn från en registrering / autentisering Samlingen och bearbetningen av dessa data är för att möjliggöra användningen av vår webbplats (anslutningsinrättningar), för att säkerställa systemets långsiktiga säkerhet och stabilitet och för att optimera vår webbplats och för interna statistiska ändamål. Detta är vårt legitima intresse för behandling av data i enlighet med artikel 6 para 1 lit. f DSGVO.

7,2. Öppnar ett kundkonto

För beställningar i webbutiken kan du beställa som gäst eller öppna ett kundkonto. Vid registrering av ett kundkonto samlar vi följande information:

För- och efternamn postadress
E-postadress
Valfritt telefon- och / eller faxnummer
lösenord

Syftet med att samla in uppgifterna är att ge kunden lösenordsskyddad direkt tillgång till de grundläggande data som lagras hos oss. Kunden kan se sina slutförda och öppna order eller hantera eller ändra hans personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna för detta ändamål ligger i ditt samtycke enligt artikel 6.1. en EU-GDPR.